fever

October 15, 2016coat / Marella, pants / Max Mara, shoes / Valentino

Mennyt viikko tehtiin...

... syksyn viimeisistä luennoista.
... Hullujen Päivien erinomaisista kirjalöydöistä.
...vanhojen muodostelmaluistelujoukkuelaisten tapaamisesta.

Ja se jatkuu...

...syksyisellä, ei enää niin ruskaisella retkellä läheisille linnanraunioille.
...Casablanca-elokuvalla.
...kirjoihin uppoutumisella. Uusi viikko, uusi kirja.

// The past week was made of...

...the very last lectures of the fall.
...amazing book finds (more coming up).
...meeting old team mates from the synchronised skating years.

And it will continue with...

...a little trip to the nearby castle ruins.
...Casablanca.
...reading, reading, reading. A new week calls for a new book.

Post a Comment

Thank you for sharing your thoughts.

© Erica Karppinen / Design by Fearne